ഞാന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിക്കുമോ?, മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). പതിനൊന്നാം ഭാവത്തില്‍ വ്യാഴവും പത്താം ഭാവത്തില്‍ ശനിയും നിന്നാല്‍ മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കും.

2). നാലാം ഭാവത്തില്‍ ബുധനും, എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ ചന്ദ്രനും ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ ശുക്രനും നിന്നാല്‍ മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കും.

3). പത്താംഭാവത്തില്‍ ചൊവ്വയും പതിനൊന്നാം ഭാവത്തില്‍ സൂര്യനും മൂന്നാം ഭാവത്തില്‍ ചന്ദ്രനും ലഗ്നത്തില്‍ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങളും നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍ മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കും.

4). മൂന്നാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹങ്ങളും ലഗ്നത്തില്‍ ശുഭഗ്രഹങ്ങളും നിന്നാല്‍ മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കും.

5). ആറാം ഭാവത്തില്‍ കുജനും ശനിയും, പത്താം ഭാവത്തില്‍ സൂര്യനും ലഗ്നത്തില്‍ ചന്ദ്രനും വ്യാഴവും, പതിനൊന്നാം ഭാവത്തില്‍ ബുധനും ശുക്രനും നിന്നാല്‍ മത്സരത്തില്‍ വിജയം ഉറപ്പ്.

മേല്‍പറഞ്ഞവയില്‍ ഏതെങ്കിലും ഒരു യോഗമുണ്ടായാല്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ജയിക്കും, മത്സരത്തില്‍ ജയിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.