ഉത്സവം മൂന്ന് വിധമാണ്

അങ്കുരാദി ധ്വജാദീതി 
പടഹാദി ത്രിധോത്സവഃ
തത്രോത്തമശ്ചങ്കുരാദി
ധ്വജാന്യൗ മദ്ധ്യമാധമൌ.

സാരം :-

അങ്കുരാദി, ധ്വജാദി, പടഹാദി എന്നിങ്ങനെ ദേവാലയത്തിലെ ഉത്സവം മൂന്ന് വിധമാണ്. ഇതില്‍ അങ്കുരാദി ഉത്തമവും, ധ്വജാദി മദ്ധ്യമവും പടഹാദി അധമവുമാണ്

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.