എന്‍റെ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). സൂര്യന്‍ ലഗ്നത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ശനി ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

2). സൂര്യനും ശനിയും ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ചന്ദ്രന്‍ വ്യാഴത്തിന്‍റെ ദൃഷ്ടിയില്ലാതെ പത്താം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

3). ആറാം ഭാവധിപതിയായ ഗ്രഹത്തൊടുകൂടി ശനി ആറാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

4). ബുധന്‍റെ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ചന്ദ്രന്‍ ഏഴാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

5). ചൊവ്വയും ശനിയും ആറാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല.

6). ചൊവ്വയും ശനിയും നാലാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ ഭാര്യ പ്രസവിക്കുകയില്ല. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.