കുജന്‍ (ചൊവ്വ) സംഹാരനക്ഷത്രസ്ഥിതിയോടുകൂടി 5, 7, 9 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍

സംഹാരോഡുഗതെ കുജേസ്തനവമാ-
പത്യസ്ഥിതോ വാ യദി
ക്ഷേത്രേശാദിഷു വൈരദോഷവശതോ
ദീപക്ഷതിം നി൪ദ്ദിശേത്.

യോഗേƒസ്മിന്‍ ശനിവ൪ഗ്ഗഗോ യദി കുജോ
മാന്ദ്യാശ്രിതോ വാ യദി
ക്ഷേത്രേ ഗോപുരദാഹകൃത്യമരിണാ-
നിഷ്ടപ്രദം നി൪ദ്ദിശേത്

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ കുജന്‍ (ചൊവ്വ) സംഹാരനക്ഷത്രസ്ഥിതിയോടുകൂടി 5, 7, 9 എന്നീ ഭാവങ്ങളില്‍ നിന്നാല്‍ ക്ഷേത്രാധിപന്മാ൪ തമ്മില്ലുള്ള വിദ്വേഷത്തേയും ദീപഹാനിയേയും പറയണം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ യോഗത്തില്‍ ശനിയുടെ വ൪ഗ്ഗമോ കുജന് ഗുളികന്‍റെ ബന്ധമോ ഉണ്ടായാല്‍ ശത്രുക്കള്‍ നിമിത്തം ക്ഷേത്രഗോപുരത്തിന് അഗ്നിബാധാദോഷമുണ്ടെന്ന് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.