രണ്ട് തന്ത്രിമാരുണ്ടെന്ന് പറയണം

വ്യയാധിപേ ചോഭയരാശിസംസ്ഥേ
തദംശകേ വാ യദി പാപയുക്തേ
യുക്തേ ഗ്രഹാണാം ദ്വിതയേന രിഃഫേ
ഹ്യാചാര്യയുഗ്മം പ്രവദേച്ച വിദ്വാൻ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം ഉഭയരാശിയിലോ ഉഭയരാശ്യംശകത്തിലോ പാപഗ്രഹങ്ങളോടുകൂടി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ രണ്ടു ഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുകയോ ചെയ്‌താൽ അവിടെ രണ്ട് തന്ത്രിമാരുണ്ടെന്ന് പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.