ഗ്രഹങ്ങളുടെ നദീകാരകത്വമാണ് പറയുന്നത്

ഗംഗാ ഗുരോസ്സൂര്യസുതാ ഭൃഗോശ്ച
സിന്ധു൪വിധോ൪ജ്ഞസ്യ സരസ്വതീ ച
ഗോദാവരീ ഭൂമിസുതസ്യ കൃഷ്ണാ
ശനേഃ കവേരാത്മസുതാ രവേശ്ച.

സാരം :-

ഗ്രഹങ്ങളുടെ നദീകാരകത്വമാണ് പറയുന്നത്

ഗംഗാനദിയുടെ കാരകത്വം വ്യാഴത്തിന്

കാളിന്ദി നദിയുടെ കാരകത്വം ശുക്രന്

സിന്ധുനദിയുടെ കാരകത്വം ചന്ദ്രന്

സരസ്വതീനദിയുടെ കാരകത്വം ബുധന്

ഗോദാവരി നദിയുടെ കാരകത്വം കുജന് (ചൊവ്വയ്ക്ക്‌)

കൃഷ്ണാനദിയുടെ കാരകത്വം ശനിക്ക്‌

കാവേരി നദിയുടെ കാരകത്വം സൂര്യന് 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.