ബിംബത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യ പുഷ്ടിയുണ്ടെന്നു ദൈവജ്ഞൻ (ജ്യോതിഷി) പറയണം

ബിംബസ്ഫുടം ഭാസ്കരിണാ നിഹത്യ
ചാബ്ദേന ഹൃത്വാ സുരവർഷകാലം
അർച്ചാവിധൗ ദിഷ്ടവിശേഷമത്ര
സാന്നിദ്ധ്യവൃദ്ധിം പ്രവദേദ്വിധിജ്ഞഃ

സാരം :-

ബിംബസ്ഫുടം വെച്ച് ശനിസ്ഫുടംകൊണ്ട് പെരുക്കി (ഗുണിച്ച്‌) 360 ഹരിച്ചാൽ കിട്ടുന്ന കാലം ദേവന്റെ വർഷകാലമാകുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ കാലം ബിംബത്തിൽ സാന്നിദ്ധ്യ പുഷ്ടിയുണ്ടെന്നു ദൈവജ്ഞൻ (ജ്യോതിഷി) പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.