പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിൽ ഗുളികന്റെ ദൃഷ്ടിയോഗാദികളോടുകൂടിയും നിന്നാൽ

ലാഭരാശ്യധിപേ ദുസ്ഥേ
മാന്ദിദൃഗ്യോഗസംയുതേ
സുകൃതസ്യ വിനാശേന
ലാഭനാശമൃണം വദേദ്.


സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ പതിനൊന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം അനിഷ്ടഭാവത്തിൽ ഗുളികന്റെ ദൃഷ്ടിയോഗാദികളോടുകൂടിയും നിന്നാൽ സുകൃതം നശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും തദ്വാരാ ലാഭനാശവും കടവുമുണ്ടെന്നും പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.