സ്വയംഭൂവാണെന്ന് പറയണം

സ്വ൪ണ്ണസ്ഫുടസ്യാസ്യ ദൃഗാണമുഖ്യ-
വ൪ഗ്ഗാഃ രവേശ്ചാംഗിരസോധികാശ്ചേദ്

ദേവഃ സ്വയംഭൂരിതി നി൪ദ്ദിശേത്ത-
ജ്ജനിശ്ച വ൪ഗ്ഗാധിപരാശിദേശേ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍  സ്വ൪ണ്ണസ്ഫുടത്തിന്‍റെ  ദൃഗാണാദിഷഡ്വ൪ഗ്ഗങ്ങളില്‍ സൂര്യന്‍റെയും വ്യാഴത്തിന്‍റെയും വ൪ഗ്ഗം അധികമായിവന്നാല്‍ ആ ദേവന്‍ സ്വയംഭൂവാണെന്ന് പറയണം. വ൪ഗ്ഗാധിപനായ ഗ്രഹം നില്‍ക്കുന്ന രാശികൊണ്ട് പറയേണ്ട സ്ഥാനമാണ് ദേവന്‍റെ ജന്മസ്ഥാനമായി സ്വീകരിയ്ക്കേണ്ടത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.