എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടാകുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ഒന്‍പതാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹം വ്യാഴത്തിന്‍റെ ദൃഷ്ടിയോടുകൂടി ലഗ്നത്തില്‍ നിന്നാല്‍ വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും.

2). ഒന്‍പതാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹവും നാലാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹവും ലഗ്നത്തില്‍ നിന്ന്  അവരുടെ ഭാവങ്ങളില്‍ നോക്കുകയും (ദൃഷ്ടിചെയ്യുകയും) ചെയ്‌താല്‍ വലിയ ഭാഗ്യമുണ്ടാകും.

3). നാലാം ഭാവാധിപതിക്കും ഒന്‍പതാം ഭാവാധിപതിക്കും എട്ടാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവാധിപനോടോ യോഗമോ ദൃഷ്ടിയോ ഉണ്ടായാല്‍ ഭാഗ്യമില്ല. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.