ആയുധസ്ഫുടമാകുന്നു

മദനഭം തനുഭേനയുതം കുജ-
സ്ഫുടയുതം ദ്വിഘടീപരിതാഡിതം
ഭവതി ചായുധനാമമിദം സ്ഫുടം
ശുഭയുതം ശുഭദം തു സദാലയെ.

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവാധിപന്റെയും ലഗ്നാധിപന്റെയും കുജന്റെയും (ചൊവ്വയുടേയും) സ്ഫുടങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയതിനെ രണ്ടിൽ പെരുക്കിയാൽ (ഗുണിച്ചാൽ) കിട്ടുന്നത് ആയുധസ്ഫുടമാകുന്നു. ഈ സ്ഫുടത്തിൽ ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്‌ട്യാദികളുണ്ടെങ്കിൽ ആയുധത്തിന് ശുഭത്വമുണ്ടെന്നും പാപഗ്രഹയോഗദൃഷ്‌ട്യാദികളുണ്ടെങ്കിൽ ആയുധത്തിന് ദോഷമുണ്ടെന്നും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.