ആചാര്യന്റെ ദോഷമുണ്ടെന്നു പറയണം

ലഗ്നാദ്വ്യയേ പാപയുതേക്ഷിതേ വാ
പാപാന്തരസ്ഥേ വ്യയഭേƒരിഭേ വാ
ആചാര്യകേ ദോഷമുശന്തി തസ്മാൻ-
മന്ദാരദൃഷ്‌ടേ സതി നിശ്ചയേന

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തിൽ ആരൂഢത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുകയോ നോക്കുകയോ (ദൃഷ്ടിചെയ്യുകയോ) ചെയ്യുകയും പാപന്തരസ്ഥിതി വരുകയോ ചെയ്‌താൽ ആചാര്യന്റെ ദോഷമുണ്ടെന്നു പറയണം. ചൊവ്വ - ശനി എന്നീ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടിയും കൂടിയുണ്ടായാൽ ആചാര്യന്റെ ദോഷം നിശ്ചയമായും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.