നിവേദ്യം ധാരാളമുണ്ടെന്നു പറയണം

തൃതീയഭാവാധിപതൗ തു കേന്ദ്രേ
വിലഗ്നസംബന്ധയുതേ വിശേഷാദ്

നിവേദ്യവൃദ്ധി൪ഭവതീതി വാച്യം
ശുഭാന്വിതേ ചോത്തരമുത്തരം സ്യാദ്


സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ മൂന്നാം ഭാവാധിപനായ ഗ്രഹം കേന്ദ്രരാശികളിലോ വിശേഷിച്ചു ലഗ്നത്തിലോ നില്‍ക്കുകയും മൂന്നാം ഭാവത്തിനും ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹത്തിനും ശുഭഗ്രഹത്തിന്‍റെ യോഗമുണ്ടാവുകയും ചെയ്‌താല്‍ ഇപ്പോള്‍ നിവേദ്യം ധാരാളമുണ്ടെന്നും മേലില്‍ ഉത്തരോത്തരം വ൪ദ്ധിയ്ക്കുമെന്നും പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.