നിവേദ്യത്തിന്‍റെ അവസ്ഥയെ പറയുന്നു

മൃതിഭാവഗതേ ഭാനാ-
വപക്വാന്നമുദീരയേല്‍

അസ്രുതം വാƒതിപക്വഞ്ച
ചന്ദ്രേസ്തന്നം ച ഭൂമിജെ.

മന്ദേനുഷ്ണം ദൂരസഞ്ച
രാഹൌ വീക്ഷാവിഷാന്വിതം

ഗുളികെ കേശയുക്തം വാ
പ്രാണിനാ വാ സമായുതം.


സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സൂര്യന്‍ അഷ്ടമഭാവത്തില്‍ (എട്ടാം ഭാവത്തില്‍) നിന്നാല്‍ നിവേദ്യത്തിന്ന് വേവ് മതിയായിരുന്നില്ലെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ ചന്ദ്രന്‍ നിന്നാല്‍ നിവേദ്യം വേവ് അധികമായിരുന്നുവെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ ചൊവ്വ നിന്നാല്‍ നിവേദ്യം കരിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ ശനി നിന്നാല്‍ നിവേദ്യം തണുത്തതും ദുസ്സ്വാദുള്ളതുമായിരുന്നുവെന്നും പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ രാഹു എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ നിവേദ്യം വിഷാംശബന്ധമുള്ളതും കൊതിയുള്ളതുമാണെന്ന് പറയണം.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഗുളികള്‍ എട്ടാം ഭാവത്തില്‍ നിന്നാല്‍  നിവേദ്യം തലമുടിയോ പ്രാണികളൊ വീണതായിരുന്നുവെന്നും പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.