തന്ത്രിശാപം

ആചാര്യഭാവേ ഷഷ്ഠേശേ ഷഷ്ഠേഹ്യാചാര്യഭാവപേ
ആചാര്യശാപം ജാനീയാദന്യേഷാ മപ്യയം നയഃ

ആചാര്യദേവലക രക്ഷകദാസഭാവ നാഥാ 
ബലേന സഹിതാ ശുഭദൃഷ്ടിയുക്താ
ആയേ തൃതീയഭവനേ യദി പുഷ്ടിരേഭ്യോ 
ദേവാലയേഷു ഭവിതാ നിയതം സ്വക൪മ്മഭിഃ

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവാധിപന്‍ ആറാം ഭാവത്തിലും, ആറാം ഭാവാധിപന്‍ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും നിന്നാല്‍ ക്ഷേത്രത്തിന് തന്ത്രിയുടെ ശാപം ഏറ്റിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയണം.

അതുപോലെ പത്താം ഭാവാധിപതി ആറാം ഭാവത്തിലും, ആറാം ഭാവാധിപതി പത്താം ഭാവത്തിലും നിന്നാല്‍ ദേവലകന്‍റെ ശാപം ക്ഷേത്രത്തിനുണ്ടെന്ന് പറയണം.

ആചാര്യന്‍, ദേവലകന്‍, രക്ഷകന്മാ൪, ദാസന്മാ൪ ഇവരെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളുടെ അധിപന്മാ൪ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലൊ മൂന്നാം ഭാവത്തിലോ നിന്നാല്‍ അവരുടെ ക൪മ്മം കാരണം ക്ഷേത്രത്തിന് അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ട് എന്നും പറയണം.  

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.