മന്ത്രസാന്നിദ്ധ്യത്തേയും, മഹാനിവേദ്യസാന്നിദ്ധ്യത്തേയും ചിന്തിക്കണം

പഞ്ചമം മന്ത്രസാന്നിദ്ധ്യം 
അഷ്ടമം ച നിവേദ്യതാ
സാന്നിദ്ധ്യദ്വിതയാദ് ബിംബ-
സ൪വ്വോത് കൃഷ്ടദ്യുതി൪ഭവേത്.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഞ്ചാം ഭാവംകൊണ്ട് മന്ത്രസാന്നിദ്ധ്യത്തേയും, എട്ടാം ഭാവംകൊണ്ട് മഹാനിവേദ്യസാന്നിദ്ധ്യത്തേയും ചിന്തിക്കണം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞ രണ്ടു സാന്നിദ്ധ്യത്തിങ്കല്‍ നിന്നും ബിംബത്തിനു  (വിഗ്രഹത്തിനു) സ൪വ്വോത്കൃഷ്ടമായ തേജസ്സുണ്ടെന്നു പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.