പഞ്ചമഹാസൂത്രങ്ങള്‍

സാമാന്യാധിപതീസൂത്രേ നവാംശം താരകാഭിധം
മഹാസൂത്രം പൃഥിവ്യംഭസ്തേജോ വായ്വംബരാത്മകം.

സാരം :-

സാമാന്യസൂത്രം, ആധിപത്യസൂത്രം, അംശകസൂത്രം, നക്ഷത്രസൂത്രം, മഹാസൂത്രം എന്നിവയാണ് പഞ്ചമഹാസൂത്രങ്ങള്‍, ഈ പഞ്ചമഹാസൂത്രങ്ങള്‍ പൃഥിവി, അപ്പ്, തേജ്ജസ്സ്, വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതാത്മകമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.