പഞ്ചമഹാസൂത്രങ്ങളുടെ അധിപന്മാ൪

നാഥാശ്ച ബുധശുക്രാരമന്ദജീവാഃ ക്രമാദിമേ
തേഷാം ബലാബലത്വേന ഗുണദോഷാംശ്ച ചിന്തയേദ്

സാരം :-

സാമാന്യസൂത്രത്തിന്‍റെ അധിപന്‍ ബുധന്‍

ആധിപത്യസൂത്രത്തിന്‍റെ അധിപന്‍ ശുക്രന്‍

അംശകസൂത്രത്തിന്‍റെ അധിപന്‍ കുജന്‍

നക്ഷത്രസൂത്രത്തിന്‍റെ അധിപന്‍ ശനി

മഹാസൂത്രത്തിന്‍റെ അധിപന്‍ വ്യാഴം

മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളാണ് പഞ്ചമഹാസൂത്രങ്ങളുടെ അധിപന്മാ൪, ആയതിനാല്‍  മേല്‍പ്പറഞ്ഞ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ബലാബലങ്ങളറിഞ്ഞ് ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ഗുണദോഷഫലങ്ങളെ ചിന്തിയ്ക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.