ദേവന്മാരുടെ വാഹനങ്ങളും കൊടിമരത്തിങ്കലുള്ള അടയാളവും

സ്ഥാണൗ വൃഷോ , മുരരിപൗ ഗരുഡോ ദ്വയാത്മാ
ശാ൪ങ്ഗീശ്വരേƒഥ ഗണരാജി മഹാദിമൂഷഃ
ആ൪യ്യേ ഹയഃ ശിഖിഭവേ ശിഖികുക്കുടൗ ച
സിംഹോ നിസുംഭജിതി വാഹനകേതനാങ്കാഃ

സാരം :-

ശിവന് കാളയും, വിഷ്ണുവിന് ഗരുഡനും, ശങ്കരനാരായണന് കാളപ്പുറത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഗരുഡനും, ഗണപതിക്ക്‌ മഹാമൂഷികനും (എലി), അയ്യപ്പന് കുതിരയും, സുബ്രഹ്മണ്യന് മയിലും കോഴിയും, ഭഗവതിക്ക് സിംഹവും എന്നിവ ദേവന്മാരുടെ വാഹനങ്ങളും കൊടിമരത്തിങ്കലുള്ള അടയാളവുമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.