ഫലം ക്രമേണ പറഞ്ഞുകൊള്ളണം

ആരൂഢം സ്വ൪ണ്ണസംസ്ഥാനം ഛായാമപ്യഷ്ടമംഗലം
വിലിഖേന്മാസയാതാഹപ്രഷ്ടൃതാരാപുരസ്സരം.

സാരം :-

വത്സരം (കൊല്ലം), മാസം, ദിവസം, ആഴ്ച, പൃച്ഛകന്‍റെ വീട്ടുപേര്, നാള് (നക്ഷത്രം), സങ്കല്പ്യം, ആരൂഢം, സ്വ൪ണ്ണസ്ഥിതി, അടി, അഷ്ടമംഗലം, ദീപസ്ഥിതി, താംബൂലസംഖ്യ മുതലായത് വ്യക്തമായി എഴുതികൊള്ളണം. മേല്‍പ്പറഞ്ഞവയെക്കൊണ്ട് ക്രമേണ ജ്യോതിഷി ഫലം പറഞ്ഞുകൊള്ളണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.