ദേവപൂജയ്ക്ക് ചന്ദനവും മറ്റു ഗന്ധവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളണം

ദേവപ്രശ്നേ ചാദിമേ രോഗസൂത്രേ
ജ്ഞേƒനിഷ്ടസ്ഥേ ദു൪ബ്ബലേ പാപയുക്തേ
പ്രാസാദാന്ത൪മ്മക്ഷികാദിപ്രപീഡാ
ലോപോ വാച്യോ ദേവഗന്ധോപയോഗേ


സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ ആദ്യത്തെ സൂത്രം രോഗമാകയും ബുധന്‍ ബലഹീനനും പാപഗ്രഹയുക്തനുമായി അനിഷ്ട ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയും ചെയ്‌താല്‍, ശ്രീകോവിലിന്‍റെ ഉള്ളില്‍ തേനീച്ചക്കൂടുള്ളതിനാലും മറ്റും ഉപദ്രവമുണ്ടെന്നും, ദേവപൂജയ്ക്ക് ചന്ദനവും മറ്റു ഗന്ധവസ്തുക്കളും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നുവെന്നും പറഞ്ഞുകൊള്ളണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.