ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആയുധവും നിത്യമുള്ള ദീപവിശേഷങ്ങളും നിമിത്തം ശുഭം വ൪ദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും പറയണം

ശിഖിനി ജീവനദേ ധരണീസുതേ
ബലയുതേ ശുഭവ൪ഗ്ഗദൃഗന്വിതേ
നിയതമായുധദീപവിശേഷതഃ
ശുഭമതോ ധരണീധനവൃദ്ധയഃ.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഗ്നിസൂത്രം ജീവനാകയും ചൊവ്വാഗ്രഹം ബലവും ശുഭവ൪ഗ്ഗസ്ഥിതിയും ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടിയുമുള്ളവനാകയും ചെയ്‌താല്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ ആയുധവും നിത്യമുള്ള ദീപവിശേഷങ്ങളും നിമിത്തം ശുഭം വ൪ദ്ധിക്കുന്നുവെന്നും ഭൂമി, ധനം, നാല്‍ക്കാലികള്‍ എന്നിവയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടെന്നും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.