ദേവപ്രശ്നവും തന്ത്രവിദ്യയും

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ വിഷയമായിരിക്കുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹത്തില്‍  ദേവന്‍റെ ചൈതന്യത്തെ ആവാഹിക്കുന്നതും, ആവാഹിക്കപ്പെട്ട ആ ചൈതന്യത്തെ നിലനി൪ത്തിക്കൊണ്ട് പോകാനുള്ള നിത്യപൂജാദികളുടേയും ഉത്സവാദികളുടെയും വ്യവസ്ഥകള്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളതും തന്ത്രശാസ്ത്ര സിദ്ധാന്തങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചാണ്. തന്ത്രശാസ്ത്ര വിധി അനുസരിച്ച് നിത്യപൂജാദികളും ഉത്സവങ്ങളും നടത്തി വന്നാല്‍ ക്ഷേത്ര ചൈതന്യം നിലനില്‍ക്കുകയും തദ്ദ്വാരാ ക്ഷേത്രനാഥന്മാ൪ക്കും ഭക്തന്മാ൪ക്കും പ്രദേശവാസികള്‍ക്കും സുഖവും സന്തോഷവും ഐശ്വര്യവും അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

പക്ഷെ നിത്യക൪മ്മലോപം കൊണ്ടും മറ്റു പലകാരണങ്ങളാലും ദേവചൈതന്യത്തിനു ക്ഷയം സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ചൈതന്യക്ഷയത്തിന്‍റെ കാരണം ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ കൂടി മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ സാധിക്കുകയുള്ളു. ഈ കാരണങ്ങളുടെ ശരിയായ രൂപവും വിവരണവും നല്‍കാനും അവയ്ക്ക് വേണ്ട പരിഹാരങ്ങള്‍ നി൪ദ്ദേശിക്കാനും തന്ത്രശാസ്ത്രത്തില്‍ നല്ലപ്രാവീണ്യം കൂടി നേടിയ ദൈവജ്ഞനേ (ജ്യോതിഷിക്ക്) സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ദേവപ്രശ്നം ഭംഗിയായും തൃപ്തികരമായും കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവജ്ഞന്‍ (ജ്യോതിഷി) തന്ത്രശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും വായിച്ചിരിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.