നൂറ്റെട്ടു (108) കവിടി എണ്ണി

കൃതപാ ദക്ഷിണതോ രാശിചക്രം പ്രാങ്മുഖ ആസനേ
അസീനഃ ഫലകേ ഭിന്നേ വരാടീഃ സാഷ്ടകം ശതം

വിധായ മന്ത്രവല്‍ പ്രോക്ഷ്യ ഗന്ധപുഷ്പാക്ഷതൈശ്ച താഃ
അലംകൃത്യാ൪ച്ചയേത്താസു ശിവമാവാഹ്യ ചക്രവല്‍.

സാരം :-

രാശിചക്രത്തിന്‍റെ വടക്കുഭാഗത്ത് കിഴക്കോട്ടു തിരിഞ്ഞു പരിശുദ്ധമായ പലകയില്‍ ഇരുന്നു വേറൊരു പലക മുമ്പില്‍വെച്ച് നൂറ്റെട്ടു (108) കവിടി എണ്ണി അതില്‍ വയ്ക്കണം. അതുകളെ മന്ത്രസഹിതം പ്രോക്ഷിച്ചു ചന്ദനം, പൂവ് മുതലായവയെക്കൊണ്ട് കവിടികളെ അലംകരിച്ചിട്ട് രാശിചക്രത്തെ ആവാഹിക്കുന്ന വിധി അനുസരിച്ച് ആവാഹിച്ച് ധ്യാനങ്ങളെക്കൊണ്ടു  ധ്യാനിച്ച്‌ പൂജിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.