ആനയെ / വാഹനം ലഭിക്കും എന്ന് പറയണം

ചതു൪ത്ഥപേ സൗമ്യയുതേക്ഷിതേ വാ
ചതു൪ത്ഥഭേ ദേവഗുരൗ സ്ഥിതേ വാ
പാ൪ത്ഥോനഭാംശെ യദി സൂ൪യ്യപുത്രേ
ദേവാലയം കുഞ്ജരലാഭമേതി.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നാലാംഭാവാധിപന്‍ ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടിയോടുകൂടി നാലാംഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയോ, വ്യാഴം നാലാം ഭാവത്തില്‍ നില്‍ക്കുകയോ, ശനി കന്നിരാശിയില്‍ അംശകിച്ച് നില്‍ക്കുകയോ ചെയ്‌താല്‍ ദേവാലയത്തില്‍ ഗജലാഭം (ആനയെ ലഭിക്കും) ഉണ്ടെന്നു പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.