ഞങ്ങളുടെ കേസ് ജയിക്കുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ലഗ്നത്തില്‍ കുജനും ശനിയും നില്‍ക്കുകയും പത്താം ഭാവത്തിലോ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിലോ ശുക്രനും ബുധനും നിന്നാല്‍ കേസ് ജയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

2). ലഗ്നത്തില്‍ വ്യാഴം നില്‍ക്കുകയും ആറാം ഭാവത്തില്‍ സൂര്യനും പത്താം ഭാവത്തില്‍ ചന്ദ്രനും നിന്നാല്‍ കേസ് ജയിക്കുന്നതായിരിക്കും.

3). ലഗ്നത്തില്‍ വ്യാഴവും ആറാം ഭാവത്തില്‍ ശുക്രനും പത്താം ഭാവത്തില്‍ സൂര്യനും നിന്നാല്‍ കേസ് ജയിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.