ബിംബത്തിന്നും മറ്റും ഉറപ്പുണ്ടെന്നും പറയണം

ദേവപ്രശ്നേ വായുസൂത്രേ ച ജീവേ
മന്ദേ സുസ്ഥേ ക്ഷേത്രബിംബാദി ദാ൪ഢ്യം
ദേവാഗാരാരാമവൃക്ഷാഭിവൃദ്ധിം
സൌഖ്യം ബ്രൂയാദ്ദേവസാദികാനാം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ വായുസൂത്രം ജീവനാകയും ശനി ഇഷ്ടസ്ഥനാകയും ചെയ്‌താല്‍ ബിംബത്തിന്നും മറ്റും ഉറപ്പുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രത്തില്‍ പൂന്തോട്ടവും വിശിഷ്ടവൃക്ഷങ്ങളും ധാരാളമുണ്ടെന്നും കഴകക്കാരന്‍ മുതലായ പരിചാരകന്മാ൪ക്ക് സുഖവും ക്ഷേമവുമാണെന്നും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.