സാമാന്യസൂത്രം ജീവനാകയും ബുധന്‍ ബലവാനാകയും ചെയ്‌താല്‍

പൃത്ഥ്വീസൂത്രേ ജീവനേ ജ്ഞേ ബലാഢ്യേ
പ്രാസാദാ൪ച്ചാദാ൪ഢ്യനൈ൪മ്മല്യവൃദ്ധിം
ശ്രീരാമാദേ൪വ്വൈഷ്ണവാംശസ്യ തുഷ്ടിം
ക്ഷേത്രേളായാഃ പുഷ്ടിമാപ്നോത്യവശ്യം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ സാമാന്യസൂത്രം ജീവനാകയും ബുധന്‍ ബലവാനാകയും ചെയ്‌താല്‍, നാലമ്പലം ശ്രീകോവില്‍, മുതലായ ഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും ബിംബത്തിനും ഉറപ്പും ശുദ്ധിയും ധാരാളമുണ്ടെന്നും, ശ്രീരാമന്‍ , ശ്രീകൃഷ്ണന്‍ മുതലായ വൈഷ്ണവാവതാരദേവന്മാരുടെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ക്ഷേത്രസംബന്ധമായ ഭൂമിയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധിയുണ്ടെന്നും ഇനിയുമുണ്ടാകുമെന്നും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.