എനിക്ക് സ്ഥാനലബ്ധി ഉണ്ടാകുമോ?

ഈ വിധ ചോദ്യങ്ങള്‍ അതാതു സമയത്തെ ഉദയലഗ്നം കൊണ്ടും ആരൂഢം കൊണ്ടും ചിന്തിക്കണം.

1). ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ ഏഴാം ഭാവത്തിലും പത്താം ഭാവത്തിലും നിന്നാല്‍ സ്ഥാനലബ്ധിയുണ്ടാകും.

2). ശുഭഗ്രഹങ്ങള്‍ ഒന്നാം ഭാവത്തിലും രണ്ടാം ഭാവത്തിലും അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും നിന്നാല്‍ ബഹുമതി ലഭിക്കും.

3). പ്രശ്നലഗ്നരാശി സ്ഥിരരാശിയായാല്‍ സ്ഥാനലബ്ധിയുണ്ടാകും.

4). പ്രശ്നലഗ്നരാശി ചരരാശിയായാല്‍  സ്ഥാനലബ്ധിയുണ്ടാവുകയില്ല.


വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.