ദേവബിംബത്തിലെ പഞ്ചഭൂതങ്ങള്‍

പൃഥിവീ പാദയോ൪വസ്ത്യാമംഭസ്തേജോദരസ്ഥലേ
ഹൃദയേ മാരുതോ വ്യോമ ശിരസ്യംഗസ്ഥിതിര്യഥാ.

സാരം :-

ദേവന്‍റെ ബിംബത്തിങ്കല്‍ പൃഥിവി (ഭൂമി), അപ്പ് (ജലം), തേജസ്സ് (അഗ്നി), വായു, ആകാശം എന്നീ പഞ്ചഭൂതങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്തെയാണ് പറയുന്നത്. പൃഥിവീഭൂതം പാദങ്ങളിലും, ജലഭൂതം വസ്തിപ്രദേശത്തും, അഗ്നിഭൂതം ഉദരത്തിലും, വായുഭൂതം വക്ഷസ്സിലും, ആകാശഭൂതം ശിരസ്സിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.