മന്ത്രഹാനിയുണ്ടെന്നും പറയണം

പഞ്ചമം ഖരസംയുക്തം
മന്ത്രസാന്നിദ്ധ്യദോഷയുക് 
നീചേ മൌഢ്യേ തഥാ ഖേടേ
മന്ത്രഹാനി൪ഭവേധ്രുവം.

സാരം :-

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ അഞ്ചാം ഭാവത്തില്‍ പാപഗ്രഹസംബന്ധമുണ്ടായാല്‍ മന്ത്രത്തിനു ദോഷമുണ്ടെന്നും, അഞ്ചാം ഭാവാധിപതിയായ ഗ്രഹത്തിന് മൌഢ്യം, നീചസ്ഥിതി മുതലായ ദോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കില്‍ നിശ്ചയമായും മന്ത്രഹാനിയുണ്ടെന്നും പറയണം

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.