കുളം, കിണ൪ മുതലായ ജലാശയങ്ങള്‍ വളരെ ശുദ്ധമായും വൃത്തിയായും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയണം

ദ്വിതീയസൂത്രേ യദി ജീവനാഖ്യേ
ശുക്രേ ബലാഢ്യേ ശുഭവ൪ഗ്ഗയുക്തേ
തടാകകൂപാദി ശുചിം തദീയ-
ജലാഭിഷേകാച്ഛുചിമാഹുരീശേ.

സാരം :-

രണ്ടാമത്തെ സൂത്രം ജീവനാകയും ശുക്രന്‍ ബലവാനും ശുഭവ൪ഗ്ഗസ്ഥനുമാകയും ചെയ്‌താല്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ കുളം, കിണ൪ മുതലായ ജലാശയങ്ങള്‍ വളരെ ശുദ്ധമായും വൃത്തിയായും ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിലെ വെള്ളംകൊണ്ടുള്ള അഭിഷേകാദികളാല്‍ ദേവന് ശുദ്ധിയുണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്നും പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.