താല്‍കാലിക കൊടിമരം, സ്ഥിര കൊടിമരം (ധ്വജം)

താല്ക്കാലികഃ സ്ഥിരശ്ചൈവം ദ്വിധാ ദേവധ്വജോ ഭവേദ്
ദശമേനാദിമശ്ചിന്ത്യശ്ചതു൪ത്ഥേന സ്ഥിരധ്വജഃ

സാരം :-

ദേവാലയത്തില്‍ താല്‍ക്കാലികധ്വജം, സ്ഥിരധ്വജം  എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തില്‍ ധ്വജപ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്.

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ പത്താം ഭാവംകൊണ്ട് താല്‍കാലിക ധ്വജത്തിന്‍റെയും (താല്‍കാലിക കൊടിമരം)

ദേവപ്രശ്നത്തില്‍ നാലാം ഭാവംകൊണ്ട് സ്ഥിരധ്വജത്തിന്‍റെയും (സ്ഥിര കൊടിമരം) ഗുണദോഷഫലങ്ങളെ ചിന്തിയ്ക്കണം.  

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.