ബിംബം പഴക്കംകൊണ്ട് ജീ൪ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയണം

ഹത്വാ തദ്ഗതനാഡികാഭിരമരാചാ൪യ്യസ്ഫുടം ഭാജയേ-
ന്നീതൈശ്ചോദയലഗ്നസംയുതമപി
ത്യക്ത്വാഥ തന്മണ്ഡലാത്
തത്തദ് പഞ്ചമലഗ്നരന്ധ്രപയുതം
ബിംബസ്ഫുടം തദ്ഖരൈ-
൪യ്യുക്തം പാപനവാംശകം യദിവദേത്
ബിംബസ്യ ജൈ൪ണ്ണ്യം ബുധഃ


സാരം :-

ഗുരുസ്ഫുടത്തെ (വ്യാഴഗ്രഹത്തിന്‍റെ സ്ഫുടത്തെ) കലയാക്കി (നാഴികയാക്കി) പ്രശ്നസമയത്തേയ്ക്ക് ചെന്ന നാഴിക വിനാഴികകളെക്കൊണ്ട് പെരുക്കി (ഗുണിച്ച്‌) 60 കൊണ്ടും 30 കൊണ്ടും കളഞ്ഞു (കുറച്ച്) കയറ്റിയതില്‍ ഉദയലഗ്നസ്ഫുടം കൂട്ടുക, അതിനെ പന്ത്രണ്ടുരാശിയില്‍ നിന്ന് കളഞ്ഞു (കുറച്ച്) ശിഷ്ടമുള്ളത് ബിംബസ്ഫുടസാധനമാകുന്നു. അതില്‍ ലഗ്നാധിപന്‍റെയും അഞ്ചാം ഭാവാധിപന്‍റെയും എട്ടാം ഭാവാധിപന്‍റെയും സ്ഫുടങ്ങള്‍ കൂട്ടിയാല്‍ അത് ബിംബസ്ഫുടമാകുന്നു. അതില്‍ പാപഗ്രഹയോഗമുണ്ടാകുകയോ പാപഗ്രഹരാശിയില്‍ നവാംശകമാവുകയോ ചെയ്‌താല്‍ ബിംബം പഴക്കംകൊണ്ട് ജീ൪ണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നു പറയണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.