ജീവികളെ അറുത്ത് മാംസം ഉപയോഗിക്കുന്നത് പാപകർമ്മമല്ലേ?

സനാതനധർമ്മം മാംസഭക്ഷണത്തെ ഒരിയ്ക്കലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു ജീവിയെക്കൊന്ന് മാംസം ഭക്ഷിച്ചാൽ ആ ജീവിയ്ക്ക് എത്രരോമങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ജന്മം അത് ഭക്ഷിച്ച മനുഷ്യൻ അതേ ജീവിയായി ജനിച്ച് മറ്റുള്ളവരാൽ ഭക്ഷിക്കപ്പെടുമത്രേ. മാംസഃ എന്ന സംസ്കൃത പദത്തിന്റെ അർത്ഥവും ഇതുതന്നെയെന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു ജീവിയെക്കൊന്നാൽ കൊല്ലുന്നയാൾക്ക് മാത്രമല്ല പാപമുള്ളത്. കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നവനും അതിന്റെ മാംസം വിൽക്കുന്നവനും വാങ്ങിക്കുന്നവനും ഭക്ഷിയ്ക്കുന്നവർക്കുമെല്ലാം പാപം തുല്യമത്രേ.

പിതൃ ദേവതകളെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് ജന്തുബലി നടത്തുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ പാപമില്ലെന്നും കൊല്ലപ്പെട്ട ജന്തുവിനും ബലി നൽകിയ ആൾക്കും സദ്ഗതി കിട്ടുമെന്ന് മനുസ്മൃതിയിൽത്തന്നെ അനുശാസിക്കുന്നു.

ഇത് ഒരു പ്രാകൃതാചാരമല്ലേ?

ആചരണം പ്രാകൃതമോ ശ്രേഷ്ഠമോ എന്ന് ആരാണ് നിശ്ചയിക്കേണ്ടത്. മനുഷ്യസംസ്കാരം ആവിർഭവിച്ച കാലം മുതൽക്കേ ഈ ആചാരണമുണ്ട്. യാവനന്മാർ അഥീനിദേവിയ്ക്ക് പശുവിനെ ബലിയർപ്പിച്ചതായ കഥ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിലുണ്ട്. മുസ്ലീങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ബലിപെരുന്നാൾ ദിവസങ്ങളിൽ മൃഗബലി നടത്തിവരുന്നു. അത് വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മമായിത്തന്നെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വൈദികയാഗങ്ങളിലും പശുഹിംസനിർബന്ധമത്രേ.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.