ശ്രീചക്രദർശനം തന്നെ കോടിയജ്ഞങ്ങളുടെ ഫലം തരുന്നതാണെന്ന് പ്രമാണമുണ്ടല്ലോ. അതിനാൽ ശ്രീചക്രം രഹസ്യമാക്കണമെന്ന് പറയാമോ?

പ്രമാണങ്ങൾ മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട്. അവ വിധി, നിഷേധം അർത്ഥവാദം എന്നിവയാകുന്ന, പുണ്യമായ കാര്യങ്ങളെ വിധിക്കുന്ന പ്രമാണം വിധിയും പാപകർമ്മങ്ങളെ കുറിക്കുന്നത് നിഷേധവുമാകുന്നു. ഒന്നിന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ച് പ്രസ്‌താവിക്കുവാൻ അതിനെ പർവ്വതീകരിച്ചുകൊണ്ടും ദോഷമായതിനെ വളരെയധികം നിന്ദിച്ചുകൊണ്ടും പ്രസ്താവിക്കുന്നതിനെ അർത്ഥവാദമെന്നും പറയുന്നു. മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രമാണം ശ്രീചക്രത്തിന്റെ മഹത്വം പ്രതിപാദിക്കാനുള്ള അർത്ഥവാദ ശ്രുതിയാണ്.

അങ്ങനെയിരുന്നാലും ശ്രീചക്രം ദർശിക്കാൻ അധികാരി ആര് എന്നുകൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അധികാരഭേദം മനസ്സിലാക്കാതെ പ്രമാണങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ശ്രീചക്രദദർശനം പോലും പുണ്യം തരുമെന്ന വാദം വീരസാധകന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. പശുജനങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ല. ഒരു രത്‌നം കിട്ടിയാലും ഒരു പാറക്കഷ്ണം കിട്ടിയാലും ഒരു കുരങ്ങന് ഭേദബുദ്ധിയൊന്നുമില്ല. അതിന്റെ വ്യത്യാസവും മഹത്വവും മനസ്സിലാക്കുന്ന മനുഷ്യൻ രത്നക്കല്ലിനെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിന്റെ മഹത്വം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ പശുജനങ്ങൾ ശ്രീചക്രം ദർശിച്ചാലും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ചിത്രം ദർശിച്ചാലും ഒരേപോലെയിരിക്കും. ശ്രീചക്രത്തിന്റെ തത്വംമനസ്സിലാക്കിയ വീരസാധകനു മാത്രമേ ശ്രീചക്രംദർശനം ഗുണം ചെയ്യുകയുള്ളു. അതുകൊണ്ടാണ് പൂർവ്വസൂരികൾ ശ്രീചക്രപൂജ വളരെ രഹസ്യമായി ആചരിച്ചുപോന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.