മദ്യപിച്ചാൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാകുമോ?

ആനന്ദം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്‌മാനുഭൂതിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഓരോ ശരീരത്തിലും വ്യവസ്ഥിതവുമാണ്. ആനന്ദത്തെ അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചമകാരങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീപരശുരാമ കല്പസൂത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിനുള്ളിലെ നൈസർഗ്ഗികമായ ആനന്ദത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് കുളാമൃതംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.