അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

പഞ്ചമസ്ഥശശിഭ്രദശാഗമേ
ക്രൂരബുദ്ധിരതികഷ്ടതാ ഭവേൽ
ഹീനവൃത്തിരവനീശസേവയാ
കൃഛ്റലബ്ധധനമേതി ജീവനം.

സാരം :-

അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ക്രൂരബുദ്ധിയും പലവിധത്തിലുള്ള കഷ്ടതകളും രാജസേവകൊണ്ടോ അനുചിതകർമ്മങ്ങൾകൊണ്ടോ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടു ലഭിക്കുന്ന ധനവും അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപജീവനവും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.