ബുധന്റെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം

ആരോഹിണീ സൗമ്യദശം പ്രപന്നാ
യജ്ഞോത്സവം ഗോവൃഷവാജിലാഭം
മൃദ്വന്നഭൂഷാംബരയാനവിദ്യാ-
വിഖ്യാതിവാണിജ്യമഹീധനാപ്തിം.

സാരം :-

ബുധന്റെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം യജ്ഞോത്സവവും പശുവൃഷഭങ്ങളുടേയും അശ്വാദിവാഹനങ്ങളുടേയും ലാഭവും സുഖഭോജനവും വസ്ത്രാഭരണങ്ങളും വിദ്യയും പ്രസിദ്ധിയും കച്ചവടവും ഭൂസ്വത്തും ലഭിക്കുകയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.