ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

കളത്രസംസ്ഥസ്യ ബുധസ്യ ദായേ
കളത്രപുത്രാർത്ഥസുഖം സമേതി
നാമദ്വയം ഭൂപതിപൂജനം ച
വിദ്യാംബരാലംകൃതിലേപനാനി.

സാരം :-

ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ഭാര്യാപുത്രന്മാരിൽനിന്നു ധനസുഖങ്ങളും യശസ്സും പുതിയ പേരും രാജപൂജയും വിദ്യാഗുണവും വിശേഷവസ്ത്രാഭരണങ്ങളും ചന്ദനാദിലേപനദ്രവ്യങ്ങളും ലഭിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.