ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ഭാഗ്യസ്ഥിതസ്യേന്ദുഭുവോ ദശായാം
ഭാഗ്യം ശ്രിയം ദാരസുതാത്മസൌഖ്യം
തീർത്ഥാഭിഷേകം ജപഹോമദാന-
യജ്ഞാദികർമ്മാണി ലഭേന്മനുഷഃ

സാരം :-

ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം തനിക്കും ഭാര്യാപുത്രാദികൾക്കും സുഖവും ഭാഗ്യൈശ്വര്യപുഷ്ടിയും പുണ്യതീർത്ഥസ്നാനവും ജപം, ഹോമം, ദാനം, യാഗം മുതലായ സൽകർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യവും ശ്രേയസ്സും ലഭിക്കുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.