ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം

സൗമ്യേക്ഷിതസ്യാപി ശശാങ്കസൂനോർ-
ദശാഗമേ പുത്രവിഭൂഷണാപ്തിഃ
വിദ്യായശഃകാന്തിനരേന്ദ്രപൂജാ-
വിദ്വൽപ്രശംസാഗജവാജിലാഭഃ

സാരം :-

ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം പുത്രന്മാരും ആഭരണങ്ങളും ലഭിക്കയും വിദ്യാഭ്യാസവും യശസ്സും കാന്തിയും രാജപൂജയും സിദ്ധിക്കുകയും വിദ്വാന്മാരുടെ പ്രശംസയും ഗജതുരഗാദികളുടെ ലാഭവും ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.