ചൊവ്വ മിഥുനം കന്നി കർക്കടകം രാശികളിൽ നിന്നാലത്തെ ഫലം പറയുന്നു

ബൌധേ സഹസ്തനയവാൻ വിസുഹൃൽ കൃതജ്ഞോ
ഗാന്ധർവ്വയുദ്ധകുശലഃ കൃപണോƒഭയോƒർത്ഥീ
ചാന്ദ്രേƒർത്ഥവാൻ സലിലയാനസമാർജ്ജിതസ്വഃ
പ്രാജ്ഞശ്ച ഭൂമിതനയേ വികലഃ ഖലശ്ച.

സാരം :-

ജനനസമയത്തു ചൊവ്വ മിഥുനം രാശിയിലോ കന്നി രാശിയിലോ നിന്നാൽ, നല്ല ബലവും ധാരാളം സന്താനങ്ങളുണ്ടായിരിയ്ക്കുക, ഒരു ബന്ധുക്കളുമില്ലാതെ ഇരിക്കുക, ഉപകാരസ്മരണയുള്ളവനും സംഗീതവിദ്യയിൽ സമർത്ഥനും യുദ്ധനൈപുണ്യമുള്ളവനുമാവുക, ഒന്നും ആർക്കും ദാനം ചെയ്യാത്തവനാവുക ഭയരഹിതനും യാചകനുമായിരിക്കുക ഈ ഫലങ്ങളൊക്കെയാണ് അനുഭവിക്കുക.

ജനനസമയത്തു ചൊവ്വ കർക്കടകം രാശിയിൽ നിന്നാൽ, വലിയ ധനികനും തോണി കപ്പൽ മുതലായ ജലവാഹനങ്ങളുടെ വ്യാപാരത്തിൽ സമ്പാദ്യവും വിദ്വത്വവും ഉള്ളവനും, അംഗവൈകല്യത്തോടുകൂടിയവനും, ദുഷ്ടനുമായിരിക്കുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.