നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

സുഖഗതവിധുസുതദായേ
ഗൃഹധനധാന്യാർത്ഥബന്ധുനാശം ച
ഉദ്യോഗഭംഗമടനം 
ലഭതേ കിഞ്ചിൽ സുഖം സുഹൃൽപ്രപ്തിം.

സാരം :-

നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ഗൃഹത്തിനും ധനധാന്യങ്ങൾക്കും ബന്ധുക്കൾക്കും നാശവും കാര്യാദികളിൽ ദോഷവും ഉദ്യോഗത്തിനു ഹാനിയും സ്ഥാനഭ്രംശവും സഞ്ചാരവും അല്പമായ സുഖവും സുഹൃദ്യോഗവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.