പാപഗ്രഹസഹിതനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം

വിദഃ പാപാന്വിതസ്യാപി ദായേ പാപം പദഭ്രമം
ക്ഷേത്രാർത്ഥദാരതനയകൃഷിഗോകാര്യനാശനം.

സാരം :-

പാപഗ്രഹസഹിതനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം കൃഷിഭൂമികൾക്കും ധനത്തിനും ഭാര്യയ്ക്കും പുത്രനും കൃഷികർമ്മങ്ങൾക്കും നാശവും പാപവർദ്ധനവും പദഭ്രംശവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.