നീചാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ദായേ നീചാംശഗജ്ഞസ്യ നീചവൃത്ത്യാനുജീവനം
പ്രേഷ്യത്വമടനം ദുഃഖം പ്രാപ്നോതി സ്വസുഹൃദ്വ്യഥാം.

സാരം :-

നീചാംശകം ചെയ്തു നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം നീചവൃത്തിയും അതുകൊണ്ടുള്ള ഉപജീവനവും അന്യന്മാരുടെ ദാസപ്രവൃത്തി ചെയ്കയും വൃഥാസഞ്ചാരവും ദുഃഖവും ബന്ധുക്കൾക്കു ദുരിതവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.