ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ലഗ്നം ഗതസ്യേന്ദുസുതസ്യ ദായേ
ഭൂപാലസമ്മാനകൃഷിക്രിയാർത്ഥാൻ
തീർത്ഥാഭിഷേകം ജഗതി പ്രസിദ്ധിം
ഭേരീരവാപൂരിതയാനമാർഗ്ഗം.

സാരം :-

ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം രാജസമ്മാനവും കൃഷിപ്രവൃത്തികൊണ്ട് അർത്ഥലാഭവും പുണ്യതീർത്ഥസ്നാനവും ലോക പ്രസിദ്ധിയും പെരുമ്പറ മുതലായ വാദ്യഘോഷങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള സഞ്ചാരവും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.