കേന്ദ്രരാശികളിൽ നിൽക്കുന ബുധന്റെ ദശാകാലം

കേന്ദ്രോപഗസ്യ ശശിനസ്തനയസ്യ ദായേ
ഭൂപാലമിത്രധനധാന്യകളത്രപുത്രാൻ
യജ്ഞാദികർമ്മലഭതേ വിശദം യശശ്ച
മൃദ്വന്നപാനശയനാംബരഭൂഷണാനി.

സാരം :-

കേന്ദ്രരാശികളിൽ നിൽക്കുന ബുധന്റെ ദശാകാലം രാജാക്കന്മാരിൽ നിന്നും ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നും ധനധാന്യലാഭവും വിവാഹസിദ്ധിയും സന്താനലബ്ധിയും യാഗാദിപുണ്യകർമ്മാനുഷ്ഠാനവും നല്ല കീർത്തിയും സുഖമായ അന്നപാനസാധനങ്ങളും ശയനസാമഗ്രികളും ഉത്തമവസ്ത്രാഭരണങ്ങളും ലഭിക്കുകയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.