മൂലത്രികോണത്തിൽ (കന്നിരാശിയിൽ 15 തീയതിക്കുമേൽ 20 തീയതിക്കകം) നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

മൂലത്രികോണസ്ഥിതസൗമ്യദായേ
രാജ്യശ്രിയം സൗഖ്യമതീവ കീർത്തിം
പുരാണപുണ്യശ്രവണാദി ശുദ്ധിം
പ്രാപ്നോതി വിദ്യാം വിജയം ച മർത്യഃ

സാരം :-

മൂലത്രികോണത്തിൽ (കന്നിരാശിയിൽ 15 തീയതിക്കുമേൽ 20 തീയതിക്കകം) നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം രാജ്യശ്രീയും വലിയ സുഖവും യശസ്സും പുരാണധർമ്മങ്ങളെ കേൾക്കുക, ഗംഗാദി പുണ്യതീർത്ഥങ്ങളിൽ സ്നാനം, പുണ്യക്ഷേത്രദർശനം മുതലായ സൽക്കർമ്മങ്ങളെക്കൊണ്ടുള്ള ശുദ്ധിയും വിദ്യാഗുണവും കാര്യാദികളിൽ ജയവും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.