പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം

പാപേക്ഷിതസ്യാപി ബുധസ്യ ദായേ
ധാന്യക്ഷയം ബന്ധുജനൈർവ്വിയോഗം
വിദേശയാനം സ്വപദച്യുതിശ്ച
പ്രേഷ്യപ്രവൃത്തിഃ കലഹാകുലത്വം.

സാരം :-

പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ബുധന്റെ ദശാകാലം ധനധാന്യങ്ങൾക്കു നാശവും ബന്ധുവിരോധവും സ്ഥാനനാശവും അന്യദേശഗമനവും പ്രേഷ്യാവൃദ്ധിയും കലഹംകൊണ്ടു വ്യാകുലതയും ഉണ്ടാകും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.